Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

                                                                                                                             Ζάκυνθος 27 Νοεμβρίου 2018 
                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:  292/2018  


Προς:  1.  Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντή Ιονίων Νήσων,

                    Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνο,
              2.   Διευθυντή Αστυνομίας Ζακύνθου,
                   
Αστυνομικό Δ/ντή κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού Π.Δ. 100/2003, σε συνδ. με Π.Δ. 394/2001 
                όπως  τροπ. με το Π.Δ. 173/2013, Π.Δ. 141/1991 κ.λ.π.».     


           Κ-ε Ταξίαρχε,   σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο θέμα Π.Δ. που αφορούν το χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, το αστυνομικό 24ωρο αρχίζει την 06:00 ώρα και τελειώνει την 06:00 ώρα της επόμενης ημέρας, και απαγορεύεται η εκ νέου απασχόλησή του προσωπικού στο ίδιο αστυνομικό εικοσιτετράωρο, πλην των έκτακτων και επειγουσών Υπηρεσιακών αναγκών όπως αυτές ρητά προβλέπονται.
            Επειδή καμία από τις ανωτέρω επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις δεν συντρέχει, και μετά από εντονότατα παράπονα και αναφορές μελών-συναδέλφων μας, διαπιστώθηκε η χορήγηση Φύλλου Πορείας με ημερομηνία αναχώρησης την ημέρα της εξέτασής τους, προκειμένου εξετασθούν ως μάρτυρες στο Εφετείο Πατρών. Οι συνάδελφοί μας από σεβασμό στη Δικαιοσύνη για να είναι συνεπείς την 09:00 ώρα στην εξέτασή τους κατά την ακροαματική διαδικασία, αναγκάζονται ώρα 04:45 να ευρίσκονται στο Κ.Τ.Ε.Λ. Ζακύνθου για να αναχωρήσουν την 05:00 ώρα, καίτοι έχουν εργασθεί σε αυτό το αστυνομικό εικοσιτετράωρο και απαγορεύεται εκ νέου απασχόλησή τους. Αποκορύφωμα είναι η διάθεση του προσωπικού σε απογευματινή υπηρεσία (14:-22:00), μετά να ξυπνάει 04:00 για να προλάβει το λεωφορείο που αναχωρεί 05:00, να παραμένει στη διάθεση του δικαστηρίου έως 15:00, να επιστρέφει στη Ζάκυνθο 22:00, μετά από συνεχή κίνηση είκοσι ωρών για εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και την επόμενη ημέρα να εργάζεται και 06:00-14:00. Δηλαδή υφίσταται συρροή  παραβιάσεων των σχετικών Π.Δ. που αφορούν το χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού. Στην περίπτωση που αναχωρήσουν την ίδια ημέρα της εξέτασής τους σύμφωνα με τα διατασσόμενα των Υπηρεσιών τους, και με το πρώτο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ να αναχωρεί από Ζάκυνθο την 10:00 ώρα, θα ευρίσκονται στο ακροατήριο του Εφετείου Πατρών την 12:30 ώρα.      
            Επειδή υπήρξε συνάδελφος μέλος της Ένωσής μας, που έπραξε το αυτονόητο να υπακούσει στην έγγραφη διαταγή Φύλλου Πορείας της Υπηρεσίας του και αναχώρησε με το δρομολόγιο του Κ.Τ.Ε.Λ. την 10:00 ώρα, κι ενδεχομένως τιμωρηθεί από το δικαστήριο για λιπομαρτυρία, - θα δούμε τελικά σε ποιον θα καταλογιστεί η ευθύνη - προς αποφυγή στο μέλλον τέτοιων διαταγών και προς αποφυγή καταγγελίας της Ένωσής μας σε ανώτερες ιεραρχικά Υπηρεσίες μας, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου, με ταυτόχρονη ενημέρωση του κ. Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, για τη διερεύνηση του θέματος από ποινικής απόψεως και προς αποφυγή ποινικών και αστικών αξιώσεων των παθόντων, παρακαλούμε όπως διατάξετε σύμφωνα με τα ισχύοντα.
            Ουδείς έχει το δικαίωμα να παραβιάζει το Νόμο με έγγραφη μάλιστα διαταγή Φύλλου Πορείας εξωθώντας το αστυνομικό προσωπικό σε παράνομες ποινικά πράξεις. Η επίκληση της έλλειψης προσωπικού ή της όποιας κρίσης,  ούτε είναι επιτρεπτή ούτε παραχωρεί το δικαίωμα στους διατάξαντες να είναι υπεράνω του Νόμου, αλλά στα αυστηρά πλαίσιά του. Πόσο μάλλον όταν εκ του Νόμου έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για την εφαρμογή του.
            Επισημαίνουμε το γεγονός ότι και εγγράφως από 25-10-2018 μέσω υπηρεσιακών αναφορών και προφορικά, έχει υπάρξει υπηρεσιακή ενημέρωση προκειμένου επιλυθεί το θέμα και παραμείνει σε επίπεδο Διεύθυνσης, χωρίς όμως ανταπόκριση. 
            Καλούμε τα μέλη μας, να πάψουν να υφίστανται αυτή την κατάφορη παραβίαση σε βάρος τους, και να αναχωρούν για εκτέλεση της υπηρεσίας την ημερομηνία αναχώρησης που αναγράφεται στη διαταγή του Φύλλου Πορείας τους, με το πρώτο δρομολόγιο του Κ.Τ.Ε.Λ., από 06:00 ώρα και μετά. Δεν διαπράττουν κανένα ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα. Η όποια ανωμαλία προκύψει κατά την κίνησή τους, βαραίνει τον διατάξαντα.

                                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο
    
                                                                                   Ο 
                                                                       Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 
                                                               Κων/νος ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ


                                                                                    Ο
                                                                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                   Γεώργιος ΚΟΡΔΑΛΗΣ